بانک سوالات هفتم
صفحه اصلی تماس با ما عناوین مطالب پروفایل بانک سوالات هشتم
لینک دوستان

طرح درس سالانه زبان انگلیسی

با عرض سلام وخسته نباشید خدمت همکاران عزیزسه نمونه طرح درس سالانه پیشنهادی پایه اول راهنماییِِ  دوم راهنمایی سوم راهنمایی جهت استفاده ی دبیران محترم زبان انگلیسی ارائه می گردد. لازم به ذکر است  طرح درسهای ارائه شده صرفا" پیشنهادی است و نظر همکاران عزیز در مورد طرح درس محترم و ارجح می باشد.

                                                                                     باتشکر   نایبی 

                                                           

بسمه تعالي

طرح درس سالانه درس زبان انگليسي سال اول راهنمايي

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

مهر

اول

اول

2-1

معرفي كتاب- سلام و احوالپرسي- آشنايي با دانش آموزان- معرفي كلمات درس اول

تخته سياه و گچ- فلش كارت-كتاب- چارت- لوازم بچه ها

در پايان تدريس هر درس پزسش به عمل آيد

دوم

اول

5-4-3

پرسش از كلمات تدريس شده جلسه اول- معرفي كلمات درس دوم-طرز نوشتن و حركت دست بچه ها- تدريس چند حروف الفبا- دادن تكليف حروف الفبا

كتاب – تخته سياه و گچ-چارت-  فلش كارت

 

سوم

اول

7-6

بررسي تكاليف داده شده- نوشتن چند حرف توسط بچه ها روي تخته- رفع اشكال- معرفي كلمات درس سوم بصورت حروف بزرگ- تدريس چند حروف الفبا

كتاب – تخته سياه و گچ- لوازم بچه ها-چارت-  فلش كارت

 

چهارم

 

10-9-8

تدريس چند حرف الفبا بصورت بزرگ و كوچك- برگزاري املاء كلاسي از حروف تدريس شده- نوشتن چند كلمه كه حروف آنها تدريس شده باشد

كتاب – تخته سياه و گچ- چارت-  فلش كارت

 

آبان

اول

اول

13-12-11

تدريس درس چهارم- طريقه جمله سازي با كلمات تدريس شده و كلمات جديد- تمرين حروف الفبا بصورت حروف بزرگ و كوچك- ديكته از حروف الفبا

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي

 

دوم

اول

15-14

تدريس حروف ا لفبا بطور كامل- پرسش از بچه ها و خواندن و تدريس اعداد 10-1 و نوشتن كلمات بصورت حروف كوچك( گرفتن يك امتحان ساده)

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي

امتحان شماره يك كه بيشتر به نوشتن حروف بزرگ و كوچك اهميت بدهد

سوم

اول

16

خواندن و تدريس جملات ص 16 و تكرار- پرسش كلمات درسهاي اول تا چهارم و پرسش از حروف الفبا- ديكته از حروف الفبا

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي

 

چهارم

 

18-17

ديكته تا پايان درس 4- پرسش از حروف الفبا كه بچه ها بصورت كامل حروف بترتيب بخوانند

فلش كارت- چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي

 

آذر

اول

اول

20-19

پرسش از مكالمه و الگوهاي درس 5- گرفتن امتحان دوم- حل تمرينات درس 5 و جایگزيني- مخفف نويسي- نوشتن جمله براي تصاوير

كتاب درسي- دفتر تمرينات-تخته و گچ- وسايل بچه ها

امتحان شماره 2

دوم

اول

21-22-23

ديكته از درس 5- حل ادامه تمرينات 5(اشاره به ضماير فاعلي و فعل هاي am-is-are) تدريس تلفظ/e/ و انجام مكالمه به صورت دو نفره

كتاب درسي- تخته و گچ

 

سوم

اول

25-24

ياد آوري اجزاء جمله و شكل مخفف جملات- تدريس درس 6- مكالمه و الگوهاي A – جمع بستن جملات مفرد

نوار كاست-كتاب-چارت-تخته و گچ-CDآموزشي-فلش كارت

 

چهارم

 

26-27

پرسش از درس 6 – مكالمه بصورت دو نفره و الگوها- تدريس الگوهاي قسمت B- سوالي كردن- پاسخ كوتاه و كامل با yes

نوار كاست-كتاب-چارت-تخته و گچ-CDآموزشي-فلش كارت

امتحان شماره 3

 

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

دي

اول

 

29-28

ديكته از درس 6- حل تمرينات(جايگزيني- سوالي- پاسخ كوتاه و كامل- سوال پرسيدن و پاسخ دادن براي تصاوير داده شده)

تخته سياه و گچ- كتاب-  لوازم بچه ها

در پايان هر جلسه تكليف داده شود

دوم

 

32-31-30

حل ادامه تمرينات- نوشتن جمله درست براي تصاوير داده شده- تشخيص صداي /s/  و /z/ در كلماتي كه s جمع مي گيرند. رفع اشكال

كتاب – تخته سياه و گچ-دفتر تمرينات

دانش آموزان براي برگزاري امتحان ترم اول آماده شوند

سوم

 

 

برگزاري امتحانات ترم اول

 

 

چهارم

 

 

برگزاري امتحانات ترم اول

 

 

بهمن

اول

 

 

يادآوري مطالب تدريس شده- توضيح دادن در مورد امتحان ترم اول- رفع اشكال

 

 

دوم

 

34-33

تدريس درس 7- سوالي كردن جمله- پاسخ كوتاه و كامل با NO- طريقه سوالي كردن با what- طريقه منفي كردن جملات- تدريس مكالمه و الگوهاي درسي 7

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي

 

سوم

 

36-35

پرسش از درس 7- مكالمه بصورت دو نفره- الگوها بصورت روخواني- حل تمرينات درس 7

چارت– تخته سياه و گچ-وسايل موجود در كلاس

 

چهارم

 

38-37

ديكته از درس 7-حل ادامه تمرينات درس 7- تدريس اعداد 10-5 بصورت اعداد و حروف

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب- وسايل موجود- دفتر تمرينات

 

اسفند

اول

 

41-40-39

حل ادامه تمرينات درس 7- رفع اشكال در مورد پاسخ كوتاه و كامل با NO- تدريس تلفظ صداي /e/

كتاب - دفتر تمرينات-تخته و گچ- چارت

 

دوم

 

42-43

تدريس درس 8- تدريس Those-These-That-This – توضيح در مورد استفاده از a يا an (تدريس مكالمه و الگوها)

كتاب - تخته و گچ- چارت- نوار كاست- فلش كارت- CD آموزشي

 

سوم

 

47-46-45-44

پرسش از درس8(مكالمه بصورت دو نفره- الگوها بصورت روخواني) حل تمرينات درس 8

كتاب- تخته و گچ- چارت- وسايل موجود

 

چهارم

 

47

امتحان از درسهاي 8-7 – تدريس تلفظ صداي /IZ/

 

 

 

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

فروردين

اول

 

 

تعطيلات

 

 

دوم

 

 

 

 

 

سوم

 

50-49

تدريس درس 9- تدريس مكالمه و الگوها- تدريس has, have و لغات جديد درس 9

فلش كارت- چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي- وسايل موجود در كلاس

براي جلسه ي آينده مكالمه حفظ شود- الگوها- روخواني

چهارم

 

52-51

پرسش از مكالمه و الگوهاي درس 9- حل تمرينات توسط بچه ها و با راهنمايي و توضيحات معلم

كتاب – تخته سياه و گچ- دفتر تمرينات

 

ارديبهشت

اول

 

53

تدريس اعداد 11 تا 15- تدريس صداي /a:/

ديكته از درس 9- يادآوري كاربرد has, have

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب

امتحان ترم دوم

دوم

 

55-54

تدريس درس 10- سوالي با has, have- پاسخ كوتاه با NO, yes و تدريس لغات جديد

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي- وسايل بچه ها

 

سوم

 

58-57-56

پرسش از درس 10 مكالمه و الگوها- حل تمرينات

تدريس صداي /I/ و لغات جديد درس تكرار شوند

تخته و گچ- دفتر تمرينات- كتاب

 

چهارم

 

62-61-60-59

حل تمرينات دوره اي- آماده كردن بچه ها براي امتحان پايان ترم- ديكته از درس 10

كتاب- دفتر تمرين بچه ها- چارت- وسايل موجود در كلاس

 

 

 

طرح درس سالانه درس زبان انگليسي سال دوم راهنمايي

  

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

مهر

اول

اول

دوم

4-3-2-1

آشنايي دانش آموزان- مروري بر مطالب سال اول

حل تمرينات دوره اي از كتاب اول راهنمايي

تخته سياه و گچ-كتاب- چارت- لوازم موجود در كلاس

دانش آموزان دفتر تمرين داشته و تمرينات را در خانه قبلا با مداد حل مي كنند.

دوم

اول

دوم

6-5

8-7

تدريس درس اول- مكالمه- الگوهاي A , B- آشنايي با رنگ ها- تكرار لغات جديد-

پرسش از مكالمه و الگوهابه صورت مكالمه دو نفره و روخواني- حل تمرينات جايگزيني

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي- فلش كارت

 

سوم

اول

دوم

12-11-10-9

13

حل تمرينات- پرسش لغات جديد

ديكته ازمكالمه والگوها

تدريس صداي

كتاب – تخته سياه و گچ-چارت-  دفتر تمرينات

 

چهارم

اول

دوم

13

15-14

پرسش لغات جديد درس- توضيح نكات گرامري (دستوري) درس

تدريس درس دوم- مكالمه و الگوها- توضيح درموردحروف اضافه، There is, There are, in, on,under

چارت– تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي- فلش كارت

از دانش آموز چند سوال پرسيده شود كه از يادگيري درس اول اطمينان حاصل شود.

آبان

اول

اول

دوم

17-16-15

20-19-18-17

پرسش مكالمه و الگوهاي درس دوم- بصورت دو نفره و روخواني- حل تمرينات جايگزيني

حل تمرينات توسط دانش آموزان با توضيحات معلم

كتاب- چارت- دفتر تمرين

 

دوم

اول

دوم

21

21

تلفظ صداي /i:/ - خواندن درس دوم

ديكته از مكالمه و الگوها- تكرار لغات جديد درس

تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي- فلش كارت- وسايل موجود در كلاس

 

سوم

اول

دوم

24-23

برگزاري امتحان كتبي شماره 1 از درس هاي اول و دوم- تدريس درس سوم- مكالمه – الگوهاي A, B – آشنايي با صفات ملكي و مالكيت

چارت– تخته سياه و گچ-نوار كاست-CD آموزشي

سوالات امتحان تصحيح و رفع اشكال گردد.

چهارم

اول

دوم

25

27-26

پرسش از مكالمه و الگوها بصورت مكالمه دو نفره و روخواني- حل تمرينات جايگزيني

حل تمرينات- پرسش لغات جديد

فلش كارت- تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي

 

آذر

اول

اول

دوم

27

30-29

ديكته از مكالمه و الگوها – تلفظ صداي /aI/-

تدريس درس چهارم- مكالمه و الگوهاي A,B- توضيح نكاتي در مورد ساعت معمولي و كامپيتوري

تخته سياه و گچ-كتاب-نوار كاست-CD آموزشي- فلش كارت- ساعت

 

دوم

اول

دوم

32-33-31-30

35-34

حل تمرينات

تلفظ صداي /^/ - تكرار كلمات جديد

دفتر تمرين- كتاب- تخته و گچ- نوار كاست- CD  آموزشي

 

سوم

اول

دوم

36

38-37-36

ديكته از مكالمه و الگوها-تدريس مكالمه درس 5

پرسش از مكالمه درس 5- تدريس الگوها و جملات امري

نوار كاست-كتاب--تخته و گچ-CDآموزشي-فلش كارت

جملاتي روي تخته بصورت امري نوشته شود تا دانش ْموزان با نحوه ي ساخت آنها آشنا شوند.

چهارم

اول

دوم

39-38-37

42-41-40

روخواني الگوهاي A,B- حل تمرينات جايگزيني- اجراي جملات امري

حل تمرينات- آشنايي با روزهاي هفته

كتاب –تخته وگچ –چارت -دفترتمرينات

 

 

 

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

دي

اول

اول

دوم

44-43-42

تلفظ صداي /u:/- تكرار كلمات جديد- حل تمرينا ژت دوره اي- برگزاري امتحان كتبي شماره 2 ا درس هاي 3-4-5

كتاب- نوار كاست-CD آموزشي

 

دوم

اول

دوم

47-46-45

51-50-49-48

حل ادامه تمرينات دوره اي- توضح تمرينات دوره اي

حل ادامه تمرينات دوره اي- تدريس مكالمه و الگوهاي درس 6- توضيح در مورد زمان حال ساده

دفتر تمرينات- كتاب- وسايل و رسانه هاي مورد نياز

چند جمله به زمان حال ساده روي تخته نوشته شود.

سوم

اول

دوم

 

امتحان ترم اول

 

 

چهارم

اول

دوم

 

امتحان ترم اول

 

 

بهمن

اول

اول

دوم

52-52-51-50

57-56-55-54

رفع اشكال در مورد اشكالات ترم اول- پرسش از مكالمه و الگوهاي درس 6- حل ادامه تمرينات-تلفظ صداي /W/- تكرار كلمات جديد

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

 

دوم

اول

دوم

59-58

60-59

امتحان ا درس 6-تدريس و مكالمه و الگوهاي درس 7

پرسش از مكالمه و الگوهاي درس7-توضيحاتي درمورد سوالي و منفي با do,does

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- ضبط صوت

 

سوم

اول

دوم

62-61

63-62

پاسخ كوتاه و كامل با do,does – حل تمرينات

تدريس Reading- تدريس صداي / ∂ /  وصداي/   /θ  /   - تكرار كلمات جديد

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ- دفتر تمرينات بچه ها

تدريس th در كلمات مختلف كه صداي ∂ يا   θ دارند

چهارم

اول

دوم

 

65-64

ديكته از درس 7- توضيح در مورد سوالي پاسخ كوتاه و كامل و منفي كردن با Do- Does

تدريس مكالمه و الگوهاي درس 8

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ-چارت-فلش كارت CD آموزشي

 

اسفـــــــــــــند

اول

اول

دوم

66

69-68-67

توضيح در مورد كلمات پرسشي- حل تمرينات جايگزين

حل تمرينات- توضيح در مورد تمرينات

كتاب-  تخته و گچ- دفتر تمرينات بچه ها

توضيحاتي در مورد wh-question داده شود

دوم

اول

دوم

70

تدريس Reading- تدريس صداي /D/

امتحان از درس 7 و 8

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

 

سوم

اول

دوم

71

73-72

تدريس مكالمه درس 9-رفع اشكال در مورد امتحان

پرسش مكالمه بصورت دو نفره- تدريس الگوها

كتاب- دستگاه تلفن-نواركاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

 

چهارم

اول

دوم

74-73-72

77-76-75

توضيح در مورد زمان حال استمراري

حل تمرينات- توضيح در مورد تمرينات

كتاب-  تخته و گچ- دفتر تمرينات بچه ها

از دانش آموزان خواسته شود در ايام تعطيلات كلمات مهم درس ها را خوب بخوانند

 

 

 

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

فروردين

اول

اول

دوم

 

تعطيلات نوروز

 

 

دوم

اول

دوم

 

تعطيلات نوروز

 

 

سوم

اول

دوم

 

80-79-78

پرسش كلمات درس ها0يادآوري درس هاي قبلي

تدريس تلفظ- تدريس Reading-تكرار كلمات درس- ياد آوري زمان حال استمراري

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

 

چهارم

اول

دوم

81

83-82

ديكته از درس 9-تدريس مكالمه درس 10-توضيح زمان گذشته(was-were)

پرسش از مكالمه درس 10-تدريس الگوها و توضيح زمان گذشته ساده(سوالي-منفي-پاسخ كوتاه)

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

در صورت امكان امتحان ميان ترم برگزار شود

ارديبهشت

اول

اول

دوم

87-86-85-84

87

حل تمرينات-توضيح تمرينات-تدريس تلفظ صداي /eI/

تدريس Reading- تكرار كلمات جديد درس

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت-دفتر تمرينات

چند جمله روي تخته نوشته شود و زمان حال و گذشته مقايسه شود

دوم

اول

دوم

 

90-89

امتحان از درس 9 و10

حل تمرينات دوره اي 3- توضيح تمرينات دوره اي

آماده كرده سوالات امتحان دفتر- كتاب- تخته و گچ

 

سوم

اول

دوم

92-91

ديكته از درس10- حل ادامه تمرينات دوره اي3

حل نمونه سوالات امتحان سالهاي گذشته – رفع اشكال

كتاب-   تخته و گچ- نمونه سولات سالهاي قبل

يك امتحان كلي از تمام كتاب

چهارم

اول

دوم

 

حل نمونه سولات امتحاني سالهاي گذشته رفع اشكال

حل نمونه سوالات امتحاني سالهاي گذشته   رفع اشكال

تخته و گچ- نمونه سولات سالهاي قبل

 

 

 

طرح درس سالانه زبان انگليسي سال سوم راهنمايي

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

مهر

اول

اول

دوم

3-2-1-

آشنايي با دانش آموزان- مروري بر مطالب سال دوم

حل تمرينات- پرسش از كلمات آموخته شده سال دوم

كتاب- تخته و گچ- وسايل موجود در كلاس- چارت

دانش آموزان دفتر داشته و تمرينات را در خانه قبلاً با مداد حل مي كنند.

دوم

اول

دوم

6-5-4

8-7

حل تمرينات دوره اي از كتاب دوم راهنمايي

تدريس درس اول- مكالمه- الگوهاي A,B-آشنايي با مالكيت- تكرار لغات جديد

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت-وسايل موجود

 

سوم

اول

دوم

9-8

11-10

پرسش ازمكالمه و الگوها بصورت مكاله دو نفره و روخواني- حل تمرينات جايگزيني

حل تمرينات- پرسش لغات جديد

كتاب-   تخته و گچ

چارت- دفتر تمرينات بچه ها

 

چهارم

اول

دوم

13-12

14

تدريس قسمت خواندن  Reading و حل اوليه تمرينات

ديكته از الگوها و خواندن Reading –  - Patternتدريس صداي

كتاب- چارت- نوار كاست- CD آموزشي- فلش كارت

تخته و گچ- دفتر تمرين

 

آبان

اول

اول

دوم

15-14

17-16

پرسش لغات جديد درس- توضيح نكات گرامري(دستوري) درس

تدريس درس دوم-مكالمه و الگوها- توضيح نكاتي در مورد ضناير مفعولي و قيدهاي تكرار

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

از دانش آموزان چند سوال پرسيده مي شود كه از يادگيري درس اول اطمينان حاصل شود.

دوم

اول

دوم

18-17

20-19

پرسش مكالمه و الگوهاي درس دوم- بصورت دو نفره و روخواني- حل تمرينات جايگزيني

حل تمرينات توسط دانش آموزان با توضيحات معلم- توضيح در مورد نامه نگاري انگليسي

كتاب- چارت

دفتر تمرين

 

سوم

اول

دوم

21-20

22

تدريس Reading- تلفظ صداي /I/ و صداي /aI/

ديكته از مكالمه و الگوها و خواندن درس دوم- تكرار لغات جديد درس

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت- وسايل موجود در كلاس

 

چهارم

اول

دوم

23

برگزاري امتحان كتبي شماره 1 از درسهاي اول و دوم

رفع اشكال در مورد سوالات امتحاني- تدريس مكالمه درس3

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت-

سوالات امتحان بصحيح و رفع اشكال

آذر

اول

اول

دوم

24

26-25

پرسش مكالمه- تدريس الگوها و توضيحاتي در مورد How much- How many

حل تمرينات

كتاب- جارت – تخته و گچ

وسايل بچه ها- نوار كاست- CDآموزشي- فلش كارت

 

دوم

اول

دوم

28-27

29

حل ادامه تمرينات-تدريسReading و تلفظ صداي/S/,/K/,/C/

تكرار كلمات جديد-با تكرار توسط بچه ها- پرسش و روخواني Reading

كتاب- چارت- نوار كاست- CD آموزشي- فلش كارت

تدريس صداي C در كلمات مختلف كه صداي K يا S دارند

سوم

اول

دوم

30

31

ديكته از درس سوم- تدريس مكالمه درس 4

پرسش از مكالمه درس چهارم- تدريس الوها و مقايسه زمان حال و گذشته

كتاب- تخته و گچ

نوار كاست- CDآموزشي- فلش كارت- وسايل موجود در كلاس

جملاتي روي تخته بصورت زمان حال و گذشته نوشته شود تا دانش آموزان تغييرات را ببينند

چهارم

اول

دوم

33-32

34

روخواني الگوها-حل تمرينات جايگزيني-سوالي كردن و پاسخ كوتاه و كامل با Did

تدريس Reading و تلفظ هاي /ed/- منفي كردن با didn't

كتاب-  تخته و گچ-چارت

دفتر تمرينات بچه ها

توضيحاتي در مورد افعال با قاعده

 

 

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

دي

اول

اول

دوم

41-40-39

42

امتحان از درس 3و4- توضيحاتي در مورد سوالي- منفي با Did

حل ادامه تمرينات دوره اي- توضيح تمرينات دوره اي

وسايل و رسانه هاي مورد نياز

ملاحظات

دوم

اول

دوم

28-27

29

حل ادامه تمرينات دوره اي- تدريس مكالمه درس 5

پرسش از مكالمه بصورت2 نفره- تدريس الگوها- تدريس افعال بي قاعده و مقايسه با افعال باقاعده

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- چارت- فلش كارت

نوار كاست-سي دي آموزشي-فلش كارت- كتاب-چارت –تخته و گچ

افعال بي قاعده توسط بچه ها حفظ شوند

سوم

اول

دوم

 

امتحان ترم اول

 

 

چهارم

اول

دوم

 

امتحان ترم اول

 

 

بهمن

اول

اول

دوم

44-43

46-45

رفع اشكال در مورد اشكالات ترم اول-حل تمرينات دوره اي-پرسش از افعال بي قاعده

حل ادامه تمرينات - تلفظ صداي/au/ توضيحاتي در مورد سوالي و منفي با did و تغيير افعال بي قاعده

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

چند جمله روي تخته نوشته شود و زمان گذشته و حال مقايسه شود

دوم

اول

دوم

49-48

پرسش از Reading- نوشتن چند جمله سوالي و منفي روي تخته و توضيح آنها

ديكته از درس 5-ندريس درس 6 مكالمه و الگوها-توضيح در مورد گذشته استمراري و مقايسه با حال استمراري

كتاب –چارت-دفتر تمرينات

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- ضبط صوت

دو جمله حال استمراري و گذشته استمراري نوشته شود(مقايسه)

سوم

اول

دوم

51-50

52

پرسش از درس 6-حل تمرينات –تدريس صداي /I/, /e/

تدريس Reading-توضيح در مورد گذشته استمراري و مقايسه با حال استمراري

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ

كتاب –چارت--تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت-نوار كاست

 

چهارم

اول

دوم

54-53

56-55

ديكته از درس 6- تدريس مكالمه و الگوهاي درس 7- توضيحshould-may-can

پرسش از مكالمه و الگوهاي درس 7-حل تمرينات صفحه 56-55-سوالي و منفي با should-may-can-

كتاب-  نوار كاست- تخته و گچ

كتاب –تخته و گچ-دفتر تمرينات

 

اسفـــــــــــــند

اول

اول

دوم

 

تدريس Reading-تدريس صداي /dz/ - و صداي /g/- تكرار كلمات جديد

ديكته از درس7-توضيح در مورد سوالي- پاسخ كوتاه و كامل و منفي كردن با should-may-can

كتاب –-تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت-نوار كاست

 

دوم

اول

دوم

 

امتحان از دروس 5-6-7

تدريس مكاله درس8- رفع اشكال در مورد امتحان

(سوالات امتحاني)

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي

 

سوم

اول

دوم

 

پرسش مكالمه به صورت دونفره- تدريس الگوها

توضيح در مورد روشهاي ساختن قيد از صفت- حل تمرينات صفحه 60

كتاب- نواركاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

تخته وگچ-دفتر تمرينات بچه ها

 

چهارم

اول

دوم

 

حل تمرينات – توضيح در مورد تمرينات

ادامه حل تمرينات

كتاب-  تخته و گچ- دفتر تمرينات

از دانش آموزان خواسته شود در ايام تعطيلات كلمات مهم درس ها را خوب بخوانند.


 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوع و اهداف مهم

رسانه ها و وسايل مورد نياز

ملاحظات

فروردين

اول

اول

دوم

 

تعطيلات نوروز

 

 

دوم

اول

دوم

 

تعطيلات نوروز

 

 

سوم

اول

دوم

65-64

پرسش كلمات درس ها ـ يادآوري درس هاي قبلي

تدريس تلفظ صداي /U/- تدريس Reading-تكرار كلمات درس- ياد آوري قيد و صفت

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

 

چهارم

اول

دوم

66

67

ديكته از درس 8-تدريس مكالمه درس 9-توضيح زمان آينده

پرسش از مكالمه درس 9-تدريس الگوها و توضيح زمان آينده ساده(سوالي-منفي پاسخ كوتاه)

كتاب- چارت- نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت

در صورت امكان امتحان ميان ترم برگزار شود

ارديبهشت

اول

اول

دوم

70-69-68

72-71

حل تمرينات-توضيح تمرينات-تدريس تلفظ صداي

تدريس Reading و يادآوري زمان آينده- تكرار كلمات جديد درس

كتاب- چارت- دفتر تمرين

نوار كاست- تخته و گچ- CD آموزشي- فلش كارت-چارت

چند جمله روي تخته نوشته شود و زمان حال و گذشته مقايسه شود

دوم

اول

دوم

74-73

76-75

امتحان از درس 8 و9 حل تمرينات دوره اي 7

حل تمرينات دوره اي- توضيح تمرينات دوره اي

آماده كرده سوالات امتحان

دفتر- كتاب- تخته و گچ

 

سوم

اول

دوم

77-78

ديكته از درس9- حل ادامه تمرينات دوره اي7

حل نمونه سوالات امتحان سالهاي گذشته – رفع اشكال

كتاب-   تخته و گچ- نمونه سولات سالهاي قبل

يك امتحان كلي از تمام كتاب بعمل آيد

چهارم

اول

دوم

 

حل نمونه سولات امتحاني سالهاي گذشته رفع اشكال

حل نمونه سوالات امتحاني سالهاي گذشته   رفع اشكال

تخته و گچ- نمونه سولات سالهاي قبل

نمونه سوالات –تخته-گچ

 

[ پنجشنبه ۲۹ مهر۱۳۸۹ ] [ 13:53 PM ] [ رسول نايبي ]

درباره سایت

تصویر متعلق به: مقبره اوحدی مراغه ای

دربند غم عشق تو،بسیار کسانند
تنها نه منم خود،که در این غصه بسانند
افسوس که در پای تو این تند سواران
بسیار دویدند و همان باز پسانند

"اوحدی"


این وبلاگ به منظور تسریع اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات بین همکاران و ارتقاء سطح علمی دانش آموزان دایر ومنتظر دریافت نظرات شما بزرگواران در جهت بهبود ان است.
ارتباط با گروه از طریق ایمیل nayebi662@yahoo.com
باتشکر گروه زبان انگلیسی راهنمایی مراغه(نایبی-رضاپور)
لوگو دوستان

وبلاگ هفتم

بازی،سرگرمی،جک،و...

آسمان همیشه ابری نیست...

طراح فــا

امکانات وب

دریافت کد موسیقی

free counters
Free counters
*

کد کج شدن تصویر